Hierarchie smeček

6. května 2017 v 22:13

Alfa

Alfa má za úkol řídit smečku, dbát na činy jejích členů a zodpovídat za smečku jako celek. Berte to tak, že jste na táboře s desítkami drzých fracků a vy je musíte usměrnit. U některých to není třeba, někomu musíte utáhnout uzdu, aby vás poslouchal. A právě něco podobného dělá Alfa. Řídí chod svého teritoria a má na starosti členy smečky, ovšem také samotáře co se potulují na jeho území. Tento post zastávají 1-2 lidé. Tzn. pokud je alfa zadaný, má jeho snoubenka/ dlouhodobá milenka právo zasahovat do určitých věcí. Spolu smí řešit ty nejzávažnější přestupky, o kterých nesmí jednat s ostatními, aby jejich úsudek zůstal neovlivněn okolím.

Beta

Beta si svůj post musí zasloužit. Post uděluje Alfa samotný a mnohy jsou mezi betami jeho blízcí přátelé. Svůj post si však nevybojují vtíravostí alfovi, vybojují si jej zkouškou kterou jim sám alfa dá. Tento post není omezen počtem. Bety jsou volány k alfovi k závažnějším problémům, nikoli však vraždám a hrubým přestupkům zákona.

Gamma

Mezník mezi Kappou a Betou. Gammy jsou převážně starší členové smečky. Tento post jim uděluje alfa za jejich služby smečce (post gamma může vlk taky získat hraním - například jako odměna dlouhodobé akce a pod.). Jedná o takové pěšáky smečky. Gamma může zažádat o post Bety. A je jenom na alfovi zda žádost po prověření schválí nebo ne.

Kappa

Kappa je o něco váženější člen smečky než omega. Tento post vlci dostávají většinou za dobré služby smečce a nebo jednoduše za to, že jste ve smeččce již dlouho stejně jako gamma. Narozdíl od gammy tento post vlk může získat bez boje či zkoušky.

Omega

Každý kdo se přihlásí do smečky. S tímto postem začínáte, nic vám však nebrání vybojovat si post Bety, ale připravte se, že se bude jednat o dlouhou cestu, kterých může být mnoho. Navíc se o tento post musíte rvát, ne si o něj jenom tak říci. Omegy jsou členové, kteří jsou často voláni k alfovi, když něco potřebuje a není to příliš závažné.
 


Aktuální články

Reklama