Společenství vlkodlaků

6. května 2017 v 22:08
Vlkodlaci jsou od přírody smečková stvoření. Shlukují se do menších smeček také zvaných rodin nebo do větších smeček čítající až padesát členů. Velikost a složení smečky se odvíjí od síly Alfy a na území, které si pro sebe smečka vytyčila. Každý jedinec alespoň na okamžik zatoužil stát se členem společenství. Být dílkem většího celku. Proto alespoň jednou za svůj dlouhý život vyhledají smečku.

Proměněný vlkodlak většou v prvních rokách svého života tíhne po životu o samotě, pokud není u jeho první proměny nějaký přirozeně dominantní vlkodlak, ke kterému by se upnul. Hledá jakoby sebe samu. Také to je období než se jeho vnitřní vlk plně rozvine.

Přijímaní do smečky

Přijetí do smečky se liší. Záleží na požadavcích, stáří, povaze a prvního dojmu u alfy smečky. U některých jedinců stačí jenom aby prokázal alfovi svůj submisivní postoj a touhu přidat se do smečky. Silnější jedinci mohou skládat malé zkoušky síly, kdy buď sám alfa nebo jeho pravá ruka vyzve nového vlkodlaka na soubouj. Jindy u výjimečných případů se může alfa rozhodnout bez jakýkoliv důkazů podřazenosti jenom na základě prvního dojmu a zájmu o daného vlkodlaka.

Přirozeně submisivní vlkodlak - Vlkodlak jenž nemá absolutně žádné agresivní sklony. Je to takový menší benjamínek smečky. Díky jeho schopnostem se mohou ostatní členové smečky cítit uvolněněji.
Přirozeně dominantní vlkodlak - Vlkodlak, který na sebe upoutá pozornost svoji silou. Ostatní v jeho přítomnosti mimoděk sklánějí hlavou. Jenom s velkými obtížemi se dokáží podřídit alfovi. Přirozeně dominantní vlkodlaci mají největší šance stát se dalším alfou.

Síla alfy

Jedná se o neprobádanou sílu, která spojuje nejdominantnějšího vlka s celou smečkou. Vlkodlaci v blízkosti alfy cítí jistou vůli, která je nutí chovat se podřízeně. Pokud je vlkodlak zraněný a je v jeho blízkosti alfa se bolest zmírní na úmeznou mez. Může také svoji silou uklidnit rozzuřeného vlkodlaka, který je na pokraji sebeovládání. Také to usňadňuje komunikaci za pomoci dušení síly.
Ale síla alfy má také svá úskalí. Alfa cítí neustále v hlavě s vé vlky a jejich pocity. Pokud jeho vlkodlak zemře cítí to jako bodavou bolest. Někteří vlkodlaci však tyto vedlejší účinky dokáží úplně nebo částečně zablokovat.

Získání postu alfy

Vlk se alfou může stát několika způspby.
Vyzvání a poražení stávajícího alfy - jedná se veřejně vyznání, kdy silný vlkodlak vyzve alfu k souboji o jeho post. Souboj je silný a neobejde se o krvavé šrámy nebo smrtí jednoho z protivníků.
Předání postu -jedná se o nejvázcnější formu získání postu alfy. Když stávající alfa uzná, že již nadále není vhodný pro post alfy předá jej vhodnějšímu kandidátovi.
Vytvoření postu alfy - může se stát v případech, když se na volném území shlukne několik samotářů s tvoří společně novou smečku. Nejsilnější ze všech se stane alfou. Ze začátku musí, ale o své privilegium bojovat.

Vztah druha a družky

Specifický vztah dvou jedinců (nejčastěji muže a ženy, v opravdu vyjímečných případech může být partnerství mezi stejnými pohlavími), kdy jak vnitřní vlk tak i lidská podstata cítí sousezní kde svému duhovi. Vnitřní vlci mohou spolu navzájem komunikovat.
Vlkodlačí samec si svoji právoplatnou družku značí kousnutím do ohbí krku, kde zanechá stopu svého pachu jako jasné znamení, že patří jenom jemu. Postupem času se začala běžně praktikovat oboustraná výměna značení, díky nárůstu vlivu samice jako dominanta. Pokud o samici jeví zájem jiný vlkodlak může druh reagovat značně agresivně, které může vést k zabití protivníka. Spojení druha a družky přináší páru větší uspokojení v milostném životě. Duševní komunikace mezi jimi naprosto bez problému.
Pokud jde o ztrátu druha vlkodlak je na dně svých psychických a fyzických sil. Nejednou se stalo, že vlkodlak jenž přišel o svoji spřízněnou duši ukončil svůj život.

Hranice smečky

Velikost území se odvíjí o velikost dané smečky. Na jednom území se vyskytuje pouze jenom jedna smečka. Alfa může na svém území tolerovat samotáře. Vlkodlaky patřící k cizím smečkám se chovají s největším odporem a agrezí. Pokud nepomůže prosté vyhnání vetřelce bez okolků zabíjí.
 


Aktuální články

Reklama